Presentations from Annual seminar in Bauska, Latvia (Nov 23 - Nov 24, 2016)

Presentations from Launching seminar in Loviisa, Finland (Nov 19 - Nov 20, 2015)