Studenti apgūst ideju radīšanu jaunu produktu attīstīšanai

Attīstot ideju ģenerēšanas prasmes un vienlaikus gūstot pieredzi, ko izmantot starptautiskajā studentu konkursā, šonedēļ uz pirmo no trim nodarbībām sanākuši Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studenti.

Read more

Sācies meliorācijas risinājumu ideju konkurss studentiem

Lai iesaistītu studentus praktisku risinājumu radīšanā un zināšanu praktiskā izmantošanā, ZPR sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) sācis starptautisku ideju konkursu studentiem par videi draudzīgiem meliorācijas sistēmu risinājumiem. Read more

Noslēgumam tuvojas Sodītes strauta rekonstrukcija

Jelgavas novada pašvaldība, kuras teritorijā atrodas projekta “NutrInflow” pilotteritorija – Sodītes strauts -, turpina sakārtot Viesturciemam cauri plūstošā strauta caurteci. Paredzēts, ka darbi noslēgsies tuvākā pusotra mēneša laikā. Read more

Somijā īstenota Hardombäcken meliorācijas sistēmas kanāla renovācija

Mūsdienīga meliorācijas sistēmu veidošananozīmē savstarpēji saistītas aktivitātes uz laukiem, meliorācijas sistēmās un ūdensšķirtnēs. Būtiska šo darbu daļa ir plūsmas kontroles risinājumu – mitrzemju, nogulsnēšanās dīķu, grunts aizsprostu, dambju un palieņu – izstrāde. Dīķi un palienes var palielināt kanāla tilpumu, aizturēt barības vielas un augsnes daļiņas, samazināt uzturēšanas izmaksas un palielināt bioloģisko daudzveidību. Tādēļ 2016. gada oktobrī vēl pirms kanāla renovācijas Somijas dienvidos, NutrInflow pilotteritorijā izveidoti divi lieli nogulsnēšanās dīķi, grunts aizsprosti un izveidotas palienes.

Read more

Pieaug izpratne par meliorāciju un abpusēji izdevīgiem risinājumiem

Videi draudzīgi un lauksaimniekus apmierinoši meliorācijas sistēmu risinājumi ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem Baltijas jūras eitrofikācijas mazināšanā – tā pēc Bauskā notikušās konferences secinājuši vairāk nekā 60 dalībnieki, galvenokārt zinātnieki un lauksaimnieki no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas. Read more

Konferencē vērtēs meliorācijas ietekmi uz Baltijas jūras piesārņojuma mazināšanu

Lai mērķtiecīgi turpinātu samazināt Baltijas jūrā ieplūstošo piesārņojumu, 23. un 24. novembrī Bauskas pilī norisināsies starptautiska konference, kurā par jaunākajām tendencēm un iespējām meliorācijā stāstīs četru Eiropas Ziemeļvalstu vadošie eksperti. Read more

Turpinās Aizupes skolas bērnu aktivitātes Sodītes ūdenstecē

Turpinot 2016.gada 7.aprīlī aizsāktos projekta NUTRINFLOW darbus, Aizupes skolas 7. klases un vides pulciņā iesaistītie skolēni 23. maijā turpināja pētīt Sodītes ūdensteces ekosistēmu un šoreiz arī salīdzināt datus ar agrāk iegūtajiem izpētes rezultātiem. Read more

Noslēdzies seminārs par inovatīvu meliorāciju

Jelgavas novada pašvaldība, iesaistoties un īstenojot Vislatvijas līmenī unikālu projektu saistībā ar jaunāko tehnoloģiju ieviešanu meliorācijā, 10. maijā rīkoja semināru Zemgales teritorijā saimniekojošajiem uzņēmējiem, zemniekiem un saimniekiem, lai popularizētu videi draudzīgus pasākumus, kas tiks ieviesti līdz 2019. gadam Vecaucē, Tērvetes un Zaļenieku pagastos Ailes strautā un Glūdas pagasta Sodītes grāvī. Read more

SAZINIES!

Whether you are looking for answers, would like to solve a problem, or just want to let us know how we did, drop us a line! We will try to help you or improve our job!