VISAPTVEROŠA PIEEJA MELIORĀCIJAI

Nepieciešamība samazināt fosfātu un slāpekļa ieplūšanu notekūdeņos (un tālāk upēs un jūrā) ir apspriesta jau sen. Labākos rezultātus siutācijas uzlabošanai iespējams sasniegt ar visaptverošu pieeju, ieviešot veiktspējīgus risinājumus sākot no apstrādājamā lauka (dažādas notekūdeņu sistēmas) un iekšējiem ūdeņiem (grāvjiem, strautiem, upēm) līdz pat Baltijas jūrai.
Barības vielu ceļš sākas uz lauka. Projektā tiks piedāvāti jauni risinājumi barības vielu balansēšanai, notekūdeņu apsaimniekošanai, augsnes un lauku apstrādei, kā arī noplūdei.
Galvenais pieturas punkts ir notekūdeņu tīkla uzlabošana. Daudzos gadījumos šīs sistēmas ir novecojušas un tās nepieciešams renovēt. NUTRINFLOW piedāvātie risinājumi ir jaunas filtrēšanas sistēmas, ūdens plūsmas vadība un pazemes apūdeņošanu attīstība.
Lai sasniegtu labākos rezultātus, nepieciešams strādāt arī pie apkārtējās vides ūdenssistēmu attīstības – mākslīgajiem mitrājiem, nogulsnēšanās dīķiem, dambjiem un citiem risinājumiem. Tāpat nepieciešams pilnveidot citus ar meliorāciju un ūdens ceļu saistītos aspektus – bioloģisko daudzveidību, ainaviskumu, zivju migrācijas ceļus, atpūtu un tūrismu.

PRAKTISKI JAUNIEVEDUMI

Projektā kopā aicināti zinātnieki, lauksaimnieki, plānotāji, kā arī tehniskie konsultanti, tehnoloģiju ieviesēji un vietējo varu pārstāvji. Lai sasniegtu mūsu izvirzītos mērķus, kopīgiem spēkiem šie eksperti meklē pieejamus, ērti ieviešamus un salīdzinoši lētus risinājumus labākai ūdeņu apsaimniekošanai.
Jaunievedumu klāstā ir videi draudzīga grāvju tīrīšana un pārveidošana, divpakāpju grāvji, dažādi dambji, nogulsnēšanās dambji, mitrāji, adaptētas un integrētas buferzonas un citi risinājumi, kas, izmantoti kopā, sniedz vēlamo rezultātu. Attīstot esošās sistēmas un apvienojot tās ar jaunievedumiem, iespējams sasniegt labāku barības vielu balansu un mazāku to aizplūšanu upēs.
Projektā paredzēts atrast abpusēji izdevīgus risinājumus. Sadarbojoties ar lauksaimniekiem un zemju īpašniekiem, projekts akcentē pārdomātas plānošanas ieguvumus, kas apmierina visas iesaistītās puses.

 

PRAKTISKAS AKTIVITĀTES

We have chosen pilot territories where contemporary solutions will be implemented. Loviisanjoki River catchment area in Finland, Lielupe River catchment area in Latvia and Vadsbäcken river catchment on Norrköping region in Sweden in few years will serve as examples of good practice for many farmers and environmentalists.
The demonstration cases aim to stimulate further action in holistic measures against diffuse nutrient losses. By implementing demonstration investments, the project will lead to reduced nutrient input to the Baltic Sea from the pilot areas and the team believes that this will only be the beginning when these examples will encourage other farmers and even policy makers to follow!

DALĪŠANĀS PIEREDZĒ

Our vision can come true only if others receive the knowledge and knowhow. A synthesis of knowledge will be compiled and disseminated transnationally, under the EUSBSR PA AGRI Flagship FLOW Baltic.
By spreading the good examples across the Baltic Sea Region, NUTRINFLOW will increase the municipalities, landowners and policy makers awareness in water management measures to enable sustainable and long term strategies to reduce diffuse source nutrient losses to the Baltic Sea while maintaining viability of agriculture and improving the landscapes.
In all pilot areas the project meets the existing needs of water flow regulation and enhances the implementation of the WFD River Basin Management Plans. NUTRINFLOW supports a holistic water management process on the local level and improves the stakeholders knowledge on measures and methods by international exchange. As a result, the project aims to lead to reductions in nutrient inputs to the Baltic Sea and to have increased attractiveness and feasibility of holistic water management approach for agricultural catchments across the Central Baltic Region.