Vårt gemensamma hav Östersjön lider av övergödning orsakad av växtnäringsämnen från mänskliga aktiviteter (antropogena utsläpp). Vi måste skydda våra naturresurser och bevara havet åt framtida generationer! Projektet NUTRINFLOW har en tydlig vision och en tro på att våra aktiviteter kommer att leda till ett renare hav!

Ari Kultanen, projektledare vid ProAgria