Somijā īstenota Hardombäcken meliorācijas sistēmas kanāla renovācija

Mūsdienīga meliorācijas sistēmu veidošananozīmē savstarpēji saistītas aktivitātes uz laukiem, meliorācijas sistēmās un ūdensšķirtnēs. Būtiska šo darbu daļa ir plūsmas kontroles risinājumu – mitrzemju, nogulsnēšanās dīķu, grunts aizsprostu, dambju un palieņu – izstrāde. Dīķi un palienes var palielināt kanāla tilpumu, aizturēt barības vielas un augsnes daļiņas, samazināt uzturēšanas izmaksas un palielināt bioloģisko daudzveidību. Tādēļ 2016. gada oktobrī vēl pirms kanāla renovācijas Somijas dienvidos, NutrInflow pilotteritorijā izveidoti divi lieli nogulsnēšanās dīķi, grunts aizsprosti un izveidotas palienes.

Read more

SAZINIES!

Whether you are looking for answers, would like to solve a problem, or just want to let us know how we did, drop us a line! We will try to help you or improve our job!