May 9, 2016 Someone Special

Zemgales zemnieki un uzņēmumi aicināti uz semināru par inovatīvu meliorāciju

Iesaistoties un īstenojot Vislatvijas līmenī unikālu projektu saistībā ar jaunāko tehnoloģiju ieviešanu meliorācijā, projekta “Nutrinflow” Latvijas partneri 10. maijā  plkst. 10, Jelgavas novada pašvaldības zālē uz semināru par meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu aicina Zemgales teritorijā saimniekojošus uzņēmējus, zemniekus un saimniekus.

Gaidāmajā seminārā plānots gan veicināt izpratni par meliorācijas sistēmu nozīmi, gan videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementiem. Klātesošos ar aktualitātēm meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas normatīvajā gultnē informēs Zemkopības ministrija, kamēr LLU Vides un Būvzinātņu fakultātes asociētais profesors Ainis Lagzdiņš stāstīs par videi draudzīgākajiem meliorācijas sistēmu risinājumiem. Lai precīzāk izprastu ilgtspējīgu un videi draudzīgu lauksaimniecību, klātesošos uzrunās arī “Zemnieku Saeimas” valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja un ūdens biologs Andris Urtāns. Tāpat seminārā projekta pārstāvji informēs gan par plānotajām darbībām Jelgavas novada teritorijā, gan dalīsies pieredzē ar ZS “Mežacīruļi”, kur jau ieviesta videi draudzīga meliorācija ar mitrzemes izveidi.

Jāatzīmē, ka 11.un 12.maijā turpināsies darba seminārs projekta pārstāvjiem, kur eksperti klātienē novērtēs gan Ailes strautu un Sodītes grāvi, gan apskatīs jau izstrādātos risinājumus Aucē.

Par “NutrInflow” pilotteritoriju, kurā praksē izmēģināt inovatīvus meliorācijas risinājumus, izvēlēts Lielupes sateces baseins. Tas aptver plašas intensīvās lauksaimniecības teritorijas, kur vienlaikus teritorijas ir meliorētas un tās šķērso daudzas ūdensteces. Attiecīgi minētie ūdens objekti kalpo par transporta vidi barības vielām. Lai meklētu risinājumus riska mazināšanai, praksē tiks izmēģināti vairāki tehnoloģiskie risinājumi barības vielu aizturēšanai. Jelgavas novada Viesturciemā tiks atjaunota Sodītes grāvja caurtece, veicot divpakāpju novadgrāvju izveidi, ko papildinās ūdens dabīgās pašattīrīšanās elementi. Līdzīga sistēma tiks izveidota Jelgavas novada Zaļeniekos un Tērvetes novadā, kur atjaunos Ailes strautu. Savukārt Auces novadā tiks pārbaudīta lauksaimniecības zemju novadgrāvjos ierīkoto ūdens līmeņa regulēšanas sliekšņu darbība.

Projekts “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā” jeb “NutrInflow” no 2015. gada septembra līdz 2019. gada februārim tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014. – 2020. gadam. Projekta vadošais partneris ir lauku uzņēmējdarbības atbalsta organizācija “ProAgria Southern Finland”, un tā kopējais budžets ir 1,78 miljoni EUR, no kuriem 85% ir Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas līdzfinansējums.